Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS KHÔNG MOTOR

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL RSS KHÔNG MOTOR

heywel k motor 1 copyMáy thổi khí Heywel không motor RSS-100
36.840.000
heywel k motor 1 copyMáy thổi khí Heywel không motor RSS-80
33.240.000
heywel k motor 1 copyMáy thổi khí Heywel không motor RSS-65
21.720.000
heywel k motor 1 copyMáy thổi khí Heywel không motor RSS-50
19.920.000

heywel k motor 1 copyMáy thổi khí Heywel không motor RSS-40
16.800.000

Ống giảm thanh đầu ra - khớp nối mềm HEYWEL RSS

Ống giảm thanh đầu ra - khớp nối mềm HEYWEL RSS


ong giam thanh 1 copyỐng giảm thanh đầu ra+khớp nối mềm RSS-100
3.240.000
ong giam thanh 1 copyỐng giảm thanh đầu ra+khớp nối mềm RSS-80
2.400.000
ong giam thanh 1 copyỐng giảm thanh đầu ra+khớp nối mềm RSS-65
1.680.000
ong giam thanh 1 copyỐng giảm thanh đầu ra+khớp nối mềm RSS-50
1.560.000

Đĩa phân phối khí Heywel RSD

Bảng giá Đĩa phân phối khí Heywel RSD-350, RSD-270, RSD-168F, RSD-168,


a phân phối khí tinh rsd 270   heywel   Đài loanĐĩa phân phối khí Heywel RSD-350 (dạng tinh 12")
350.000
a phân phối khí tinh rsd 270   heywel   Đài loanĐĩa phân phối khí Heywel RSD-270 (dạng tinh 9")
213.000
a phân phối khí tinh rsd 270   heywel   Đài loanĐĩa phân phối khí Heywel RSD-168F (dạng tinh 5")
88.000
a phân phối khí tinh rsd 270   heywel   Đài loanĐĩa phân phối khí Heywel RSD-168 (dạng thô 5
88.000

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

BẢNG GIÁ MÁY THỔI KHÍ HEYWEL SẴN KHO

MÁY THỔI KHÍ HEYWEL


may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-40 2Hp
19.200.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-40 3Hp
Vui lòng gọi
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-50 3Hp
25.320.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-50 5Hp
26.040.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-65 5Hp
27.840.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-65 7.5Hp
30.240.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-80 7.5Hp
41.640.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-80 10Hp
42.720.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-100 10Hp
47.160.000
may thoi khi hey wel rssMáy thổi khí Heywel RSS-100 15Hp
51.480.000